HUGO ĐẠT

Director

Founding member of Saigon Rangers. Mr. Dat is a talented director who envisions the company’s whole direction. He is famous of his action-packed editing style, which makes his video as interesting as unique. 

http://soihoang.vn/hugodat/

TON NU THUY DUONG

Office Manager   

Under Construction! 

Please be wait while we think of some amazing stuffs to fill this awkward blank.

NGUYEN MINH HANH (A Dưa)

Creative

You gotta have style It helps

you get down the stairs It helps

you get up in the morning

It's a way of life.

Unless it is mad, passionate, extraordinary love, it’s a waste of time. There are too many mediocre things in life- Love should not be one of them.

BUI TRAN NGOC DUC

Art Director   

Under Construction! 

Please be wait while we think of some amazing stuffs to fill this awkward blank.

STEVE DUC NGUYEN

E.Producer - 0932.09.79.90

Steven Duc Nguyen

Phone: 0932.09.79.90

Mail: ducnguyen@saigonrangers.com

Over 5 years experience working as producer.

"Good is the enemy of great"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009840458163

 

TRAN MINH (Minh Lúa)

Camera Operator   

Facebook: Trần Minh

Over 2 years experience work as camera operator.

The favourite film: Fast and Furious series

VIỆT THÚY (Thỏ Mèo)

Director
Chuyện sau này mình có làm ra được phim, có được gọi là đạo diễn hay không, tới thời điểm này không còn quan trọng. Mình nhớ điểm đầu tiên dẫn dắt mình đến với phim ảnh, là những giấc mơ ban ngày từ hồi cấp 1 khi mắt còn mở và mọi thứ vẫn diễn ra xung quanh nhưng dường như lại mang cảm giác ở một thế giới khác thường. Cho tới hiện tại, mọi thứ với mình hệt như những điều Bố Đường Lynch kể lại.
Mình đi, tìm, làm và tin vào những cảm giác, những khoảnh khắc như thế. Như trò chơi trẻ con mình hay chơi một mình trong trường, theo đuổi những mảnh ghép kì lạ mà mình bắt tóm được, từ trong suy nghĩ chúng nhảy ra, núp đâu đó ở bồn cây lá kim, góc hành lang vắng đầy nắng, hay mùi ngai ngái oi nồng toả ra từ bức tường đất rêu gần khu nhà bếp.

LÊ TUẤN ANH (Ohlala)

Producer   

Dream big, work hard, stay focused and surround yourself with good people.

DƯƠNG ĐỖ (Zee)

Copywriter

An open book • A closed book • A book

https://www.facebook.com/zuongie.dd

Hoàng Hà (JC)

D.O.P   

It ain't the picture and it ain't the camera - it's the operator

https://www.facebook.com/jimmy.cat.71